thiêu thân-Vì sao thiêu thân lại 'đâm đầu' vào ánh sáng rồi chết thảm?