thiêu sống vợ-Mâu thuẫn sinh hoạt, chồng dùng bu lông đánh vào đầu vợ rồi tưới xăng tự thiêu