Thiếu nữ 16 tuổi-Thiếu nữ 16 tuổi 'mất tích' khi vào TP HCM xin việc bảo rằng đang ở Campuchia!