thiếu minh bạch-Trung Quốc ép Mỹ nói sự thật về vụ va chạm ở biển Đông