thiếu hiểu biết-Video: Đứng ra hiệu cho xe container lùi, người đàn ông bị kẹp chặt vào tường tử vong