Thiếu gia-Cậu cả nhà bầu Hiển lên mạng bàn về cách dùng tiền, mặc áo sơ mi trắng đơn giản cũng khiến dân tình điêu đứng