thiết kế riêng-Vertu ra mắt điện thoại thông minh màn hình gập Ayxta Fold, nhìn mà 'xót hết cả ví'