thiên tân-Trung Quốc xét nghiệm Covid-19 cho 3 triệu dân