Thiền am bên bờ vũ trụ-Tự xưng là 'người tu hành' nhưng vẫn nuôi trồng thủy sản để bán, ông Lê Tùng Vân: 'Thầy giết những con cá này thì thầy mang tội nhưng tội nhỏ xíu'