thị trường xe hơi-Cận cảnh mẫu ô tô giảm giá 530 triệu đồng tại Việt Nam