thị trường ô tô việt-Những bất ngờ của thị trường ôtô Việt sau 4 tháng đầu 2019