Thị trường chuyển nhượng-Hậu đại dịch Covid-19: Sẽ chẳng còn ai bỏ 100 triệu euro cho một cầu thủ nữa