Thị trường chứng khoán-Đi tìm cổ phiếu đón sóng hậu giãn cách