Thị trường chứng khoán-Một lĩnh vực nóng lên vì COVID-19 đang khiến các gia đình siêu giàu thi nhau đổ tiền vào