thị trường bất động sản-Nghịch lý trên thị trường bất động sản: Tranh mua lúc nóng sốt, dửng dưng khi giá giảm