thị trường-Phó thị trưởng Trung Quốc đột tử vì làm việc quá sức chống Covid-19