thị trường-Giá hành tăng ky lục, cô dâu Philippines mang... giỏ hành vào lễ đường thay vì giỏ hoa