thi tốt nghiệp-Tuyển sinh ÐH 2022: 9,5 điểm mỗi môn vẫn trượt