thi thể-Phát hiện thi thể nam giới đang phân hủy, chết quỳ trong rừng cây