thị tẩm-Vì sao Hoàng đế nhà Thanh khi thị tẩm xong lại lập tức đuổi phi tần đi chứ không cho ngủ cùng?