thi cử-Sự khác nhau của thi cử ngày ấy và bây giờ

  • Sự khác nhau của thi cử ngày ấy và bây giờ

    Sự khác nhau của thi cử ngày ấy và bây giờ

    Trải qua nhiều lần cải cách giáo dục và đổi mới, chuyện thi cử của học trò cũng có nhiều khác biệt.

  • Bộ GDĐT “kê đơn” giảm áp lực thi cử

    Bộ GDĐT “kê đơn” giảm áp lực thi cử

    Sau câu chuyện hơn 1000 hồ sơ toàn điểm 10, cứ 10 hồ sơ lại có 3 hồ sơ có giải phụ của trường Lương Thế Vinh (Hà Nội), Bộ GDĐT cho biết, kể từ năm học 2018 – 2019 cả nước sẽ không được lấy kết quả cuộc thi "bên lề" để tuyển sinh.