Theresa May-Video: Tổng thống Trump quên bắt tay với thủ tướng Anh