Theerathorn Bunmathan-‘Vua cùi chỏ’ Theerathon lên tiếng biện minh cho hành vi đá xấu