thế giới di động-Bay mất hàng chục nghìn tỷ, tháng đen tối của tỷ phú bán lẻ Việt