thế giới-Bài Toán tìm thiên tài vừa dị vừa khó gây sốt MXH nước ngoài và Việt Nam, đến hiện tại vẫn không có ai trả lời đúng