thế giới-Nghiên cứu chỉ ra nhóm bệnh nhân dễ dương tính trở lại với Covid-19 nhất sau khi xuất viện