thế giới-Ga đường sắt Lyon bị đe dọa đánh bom, Pháp sơ tán khẩn cấp