thế giới-Trung Quốc ghi nhận trường hợp tái dương tính Covid-19 nhiều tháng sau khi khỏi bệnh