The Falcon and the Winter Soldier-TV series 'Loki' mở màn như tấu hài, 'thần điêu đại bịp' bị hành ngay từ tập 1