the face 2018-Bị chê vì nói lố sóng, Nam Trung đáp: 'Câu giờ vì tôn trọng khán giả'