thế chấp tài sản-Chủ đầu tư mang tài sản thế chấp nhiều lần, rủi ro cho người mua nhà

  • Chủ đầu tư mang tài sản thế chấp nhiều lần, rủi ro cho người mua nhà

    Chủ đầu tư mang tài sản thế chấp nhiều lần, rủi ro cho người mua nhà

    Việc doanh nghiệp mang dự án đi thế chấp ngân hàng để vay vốn và thế chấp nhiều lần đang là vấn đề nổi cộm hiện nay khiến cơ quan chức năng phải “vất vả” để tìm cách xử lý. Bên cạnh đó, nhiều người dân đã phải nhận “quả đắng” vì doanh nghiệp không kịp giải chấp, không giao nhà đúng cam kết vì việc thế chấp này.