Thầy giáo đánh học sinh-Thầy giáo dọa đánh CSGT, tát cả học sinh lớp 4 trong giờ học