thất thu thuế-Mỗi năm thất thu 85% số thuế phải thu từ Google và Facebook

  • Mỗi năm thất thu 85% số thuế phải thu từ Google và Facebook

    Mỗi năm thất thu 85% số thuế phải thu từ Google và Facebook

    Facebook, Google hiện nộp 3.867 tỷ đồng, chiếm hơn 75% tổng số thuế các tổ chức tại Việt Nam nộp thay nhà thầu nước ngoài. Tuy nhiên, đây chỉ là phần nổi của “tảng băng chìm”, mỗi năm ngành thuế vẫn thất thu 85% số thuế phải thu từ hai "ông lớn" này...

  • Bất thường đường dây nhập siêu xe biếu tặng: Lách luật tinh vi, thất thu thuế

    Bất thường đường dây nhập siêu xe biếu tặng: Lách luật tinh vi, thất thu thuế

    Một chiếc xe nhập về Việt Nam theo diện quà biếu thực hiện trót lọt, tùy giá trị và độ “hot”, doanh nghiệp (DN) có thể hưởng lợi nhiều tỷ đồng so với nhập khẩu thông thường. Điều đáng nói, việc được cấp “thẻ bài” diện biếu tặng giúp DN tùy ý khai báo giá (để được đóng thuế thấp...).