Thất Sơn Tâm Linh (2019)-Hoàng Yến Chibi: 'Người nào nói tôi đóng cảnh nóng vô trách nhiệm, xem Thất Sơn Tâm Linh sẽ hiểu vì sao tôi chỉ đóng có thế'