thắp hương-Nam thanh niên lập bàn thờ chịu tang cha trong khu cách ly ở Nghệ An