tháo dỡ nhà máy xi măng-Gần 3 năm tháo dỡ nhà máy gây ô nhiễm nặng ở TP.HCM