Thành viên chính phủ-Chân dung 28 thành viên Chính phủ sau kiện toàn

  • Chân dung 28 thành viên Chính phủ sau kiện toàn

    Chân dung 28 thành viên Chính phủ sau kiện toàn

    Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội đã bầu Thủ tướng, phê chuẩn 2 phó thủ tướng và 12 bộ trưởng, trường ngành. Như vậy, sau kiện toàn, bộ máy Chính phủ hiện có 28 thành viên, trong đó phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình là nhân sự duy nhất không tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

  • Hôm nay Quốc hội phê chuẩn 14 thành viên Chính phủ

    Hôm nay Quốc hội phê chuẩn 14 thành viên Chính phủ

    Trong ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV sẽ phê chuẩn bổ nhiệm 2 tân Phó thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành.