thanh vân hugo-Thanh Vân Hugo lần đầu lên tiếng về mối quan hệ với chồng cũ