Thành Trung-Ai đủ sức thay thế Duy Mạnh ở tuyển Việt Nam?