Thành tích học tập-Học siêu đỉnh, thủ khoa đại học Bắc Kinh nhưng lại bị 11 trường ở Mỹ từ chối không rõ nguyên nhân, 'thần đồng' đối mặt với sự dè bỉu nhưng nhanh chóng có màn 'quay xe' khó lường