Thanh Thảo-Không chỉ Võ Hoàng Yến, nhiều sao Việt bẽ bàng khi là 'kẻ thứ ba'