Thanh Tâm "bắp cần bơ"-Thanh Nga Bento bỗng 'chấm điểm' từ Jenny Huỳnh, hot girl trứng rán cho đến Mai Âm Nhạc