Thanh Sơn-Khán giả khen ngợi hết lời cảnh hôn dưới mưa cực ngọt ngào của Thanh Sơn – Lương Thu Trang