thành phố vinh-Nghệ An: Nữ điều dưỡng kiệt sức, gục ngã khi lấy mẫu xét nghiệm