Thanh niên tử vong bất thường-Nam thanh niên nghi trộm chó tử vong bất thường trong rừng tràm