thanh niên hỗn chiến-Video: Nhóm thanh niên dùng ghế nhựa, chai bia rồi lao vào hỗn chiến trên phố đi bộ Hà Nội