thanh niên bị vỡ tinh hoàn-Nam thanh niên bị vỡ tinh hoàn phải nhập viên cấp cứu vì ngã xe sau cuộc nhậu