thanh niên-Chán việc tán gái bằng câu hỏi 'ăn cơm chưa', thanh niên quay sang hỏi 'ăn mấy bát', 'nhai kỹ không'... rồi không hiểu sao mình vẫn bị 'block'!