thanh niên-Phát hiện thanh niên lạ ngủ cùng con gái, người mẹ trình báo công an