Thành Long-Thành Long giật mình khi bị trúng đòn ngay trên sân khấu