Thành Long-Thành Long từng 2 lần giả vờ trước mặt Lý Tiểu Long