Thanh khoa người ấy là ai-Fan 'Người ấy là ai? chỉ trích thái độ 'chọn anh này tiếc anh kia' của nữ chính Hoa hậu sau khi biết CEO Việt kiều độc thân