Thanh Hương-Là diễn viên nổi tiếng, Hồng Đăng nói gì khi được nhận 3,7 triệu tiền hỗ trợ khó khăn do Covid-19?