Thanh Hóa-Thay tướng đổi vận, Thanh Hóa ngược dòng đánh bại Khánh Hòa đầy ngoạn mục