Thanh Hóa-Đấu thầu xong, nhóm thanh niên xăm trổ đi 'bay lắc' cùng 12 nữ nhân viên quán karaoke