thánh chửi dương minh tuyền-Quá khứ bất hảo của YouTuber nổ súng bắn vào xe của 'thánh chửi' Dương Minh Tuyền