Thánh ăn-Xô xát môn đấu kiếm: Vũ Thành An xin lỗi đàn em, bắt tay giảng hòa