than quảng ninh-Xuân Trường vào sân từ hiệp 1, HAGL vẫn thua thảm trên sân Than Quảng Ninh